Občianske združenie ORAVSKÁ ŠÍPKA je združením fyzických a právnických osôb, ktoré sa združili s cieľom propagovať šípkový šport, organizovať súťaže pre mládež a rekreačných športovcov a zúčastňovať sa súťaží organizovaných inými šípkovými združeniami.

Štatistické údaje :

Pôsobnosť : Dolný Kubín

Stanovy : vypracované v zmysle 83/90

Registrácia : ministerstvo vnútra, január 2007

IČO : 42055733

DIČ : SK2022310092

e-mail : oravskasipka@gmail.com

Zakladajúci členovia :

1. Peter Hrdlička

2. Zdeněk Hruška

3. Tomáš Katrenčík

4. Jozef Krška

5. Jakub Luši

6. Vladimír Macko

7. Milan Mateček

8. Milan Paluga

9. Ludvik Svoboda

Funkcionári združenia

Výkonný výbor :

  • prezident : Peter Hrdlička

  • tajomník : Pavol Líška

  • ostatní členovia : Milan Mateček

  • hospodár: Jozef Krška

Revízna komisia :

  • predseda : Milan Paluga

  • člen :Lenka Smolková, Vladimír Macko